Europejski Fundusz

FMP Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Dotacja na kapitał obrotowy dla FMP sp. z o.o.”

− cele projektu:
Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19
 
− planowane efekty:
Pokrycie bieżących wydatków firmy i zapewnienie płynności finansowej mimo trudności, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19
− wartość projektu:
95 576,01 pln
 
− wkład Funduszy Europejskich:
95 576,01 pln